Consilier local Dobre Alexandru

1. COMISII

Domnul Consilier Dobre Alexandru face parte din următoarele comisii :

Comisia nr.2 Servicii publice, comerț și prestări servicii 

Comisia nr.5 Învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret – PREȘEDINTE

Comisia nr.6 Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

2. CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Domnul Consilier este reprezentant al Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din rețeaua școlara a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti după cum urmează :

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

3. CORESPONDENȚĂ

12 august 2016

Domnule Consilier Dobre Alexandru,

Plecând de la utilizarea în interesul cetățenilor a oportunității de a fi consilier ales în sectorul 3, în ceea ce privește transparența, asumarea responsabilităților și consultarea permanentă a cetățenilor, suntem încrezători că doar împreună vom găsi cele mai bune soluții în vederea îmbunătățirii în mod continu a inițiativelor, proiectelor și programelor educaționale, sportive, culturale și pentru tineret, adresate comunității Sectorului 3.

Sub egida “Academia de Mișcare”, parte integrantă din ROmania EDU – Televiziunea Elevilor, rețeaua EDU&multiMEDIA, vă adresăm spre știință, rezultatele deosebite obținute în cadrul proiectului “Festivalul Jocurilor A.D.K. ”, proiect finanțat din fonduri nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 3.

Desfășurat în perioada 21.10.2015 – 15.12.2015, proiectul “Festivalul Jocurilor A.D.K.” s-a bucurat de o largă participare. Peste 1000 de participanți, incluzând copiii, părinți, bunici, profesori și persoane cu nevoi speciale, au participat în activitățile interactive din cadru proiectului. Am primit aprecieri pozitive atât din partea reprezentanților primăriei cât și din partea participanților la activitățile proiectului. S-au desfășurat în total 6 evenimente și suplimentar pentru atragerea unui număr cât mai mare de participanți s-au desfășurat mai multe acțiuni, pentru promovarea proiectului, în aer liber, în parcul I.O.R..
Activitățile s-au desfășurat în 5 (cinci) unități de învățământ, trei unități de învățământ gimnazial, o unitate de învățământ special și o unitate de învățământ preșcolar, atăt în aer liber (curtea grădiniței, teren de sport din curtea școlii) cât și în săli de sport, sală de festivități, precum și la Centrul Sportiv Apollo.
Se impune a fi menționat, așa cum a fost afirmat de reprezentanții primăriei sectorului 3, faptul că Asociația “Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic”, prin reprezentanții săi contractați a dovedit o excelentă capacitate de comunicare cu copii, părinții și cadrele didactice participante la proiect.

Las la aprecierea dumneavoastră analiza celor de mai sus și demararea unui dialog, astfel încât, în cel mai scurt timp, de comun acord, să continuăm  implementarea în Sectorul 3, sub bagheta “Academia de Mișcare”, proiectul “Festivalul Jocurilor A.D.K.”, în beneficiul cetățenilor, a comunității Sectorului 3 .

Vă trimit pe această cale următoarele documente ce le puteți regăsii în atașament :

1. Raportul final al proiectului Festivalul Jocurilor A.D.K. – Sector 3.

2. Raport de promovare al proiectului.

Mai multe referințe despre proiectul Festivalul Jocurilor A.D.K. – Sector 3,  materiale video, materiale foto și mesaje scrise de la participanți, urmând linkul http://domnuldekarate.ro/festivalul-jocurilor-a-d-k-2/ .

Cu deosebită considerație,

C.S.A.M. Olimpic,
Președinte,
Victor Popa
www.domnuldekarate.ro

4. DATE DE CONTACT

Date de contact Consilier Dobre Alexandru

Telefon :

E-mail :

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012159753909

Comments are closed.