Declarația ministrului Educației, joi 28.07.2016, în cadrul dezbaterii publice “Sportul în România. Abordare participativă în modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului”.

           Ministrul Educației Mircea Dumitru a declarat joi 28 iulie 2016 la la dezbaterea publică: Sportul în România. Abordare participativă în modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, (minutul 18:46)

“Excelențele voastre, doamnă Ministru, doamnă Senator, domnilor președinți, domnule Ilie Năstase, domnule Ion Țiriac, doamnelor și domnilor, cu siguranță că prezența noastră aici, întrun număr atât de mare, arată nu doar interesul pentru această dezbatere, cât și deopotrivă, necesitatea discutării ei, acestei teme, ca o modalitate prin care cred că am putea să ajungem să cristalizăm câteva dintre cele mai bune idei, măsuri și instrumente de implementare a acestei legi. De aceea, pentru început aș vrea să salut inițiativa celor două ministere, Ministerul Tineretului și Sportului și bineînțeles Ministerul Pentru Consultare Publică și Dialog Civic, de a ne aduce pe toți la acaestă dezbatere, la acest simpozion, în care discutăm despre rosturile, despre destinele și despre viitorul sportului în România.

Legea Sportului fără îndoială că vizează deopotrivă și Ministerul Educației Naționale și al Cercetării Științifice și de aceea aș vreau să vă asigur de tot sprijinul instituțional al acestui minister, atât în ceea ce privește dezbaterea, care are loc și care va continua, cât și poate mai important, implementarea ulterioară a legii. Evident că atunci când vorbim despre sportul de performanță, nu putem ignora acest aspect care este decisiv și important și anume mediul școlar, cel preuniversitar dar și cel universitar care trebuie să asigure o bază de selecție pentrul sportul de performanță. De aici provin și preocuparea și interesul pentru competițiile pe care Ministerul Educației Naționale le organizează la nivel județean sau național, în parteneriat cu diferite structuri de specialitate, cum ar fi de pildă Comitetul Olimpic, cu care Ministerul organizează Olimpiada Gimnaziilor. În acest sens Ministerul Educației împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, vor implementa un program care vizează urmărirea progresului dezvoltării fizice a elevilor despre care deja s-a și vorbit aici, a fost evocat de către doamana Ministru Lipă, progresul dezvoltării fizice a elevilor și care credem noi ne va permite, pe lângă diferite studii cu caracter antropologic și științific, ne va permite să putem urmării și potențialul unor copii care ar putea să devină sportivi de performanță. Totodată la nivelul Ministerului Educației dorim să venim și cu o serie de clarificări, privind modul de finanțare al cluburilor sportive universitare, astfel încât baza de selecție pentru sportul de performanță să fie cât mai largă.

Dacă vorbim acum despre viziunea care cred că ar trebui să anime nevoia aceasta de schimbare, de clarificare și de consolidare prin internmediul legii, cred că o contribuție pe care ar trebui și ar putea să o aducă Ministerul Educației împreună cu tot sitemul Educației Naționale și al Cercetării Științifice ar fi în primul rând să urmărească o revizuire conceptuală și de conținut al programelor școalre de educație fizică și implementrarea unei metodologii didactice diferențiate pentru predearea acestei discipline la diferite clase și cicluri de învățământ . În general cred că trebuie să insistăm și să discutăm cât se poate de mult în public asupra nevoi de a scimba imaginea noastră despre cât de importante sunt orele de educație fizică cât de importantă este practicarea sporturilor la această vârstă, pentru copii, ca un factor de educație, ca un factor prin care se pot analiza, energiile acestor tineri intrun mod care să asigure o desvoltare, o înflorire a personalității lor. Educația fizică nu pate fi sub nicio formă și marile culturi și civilizații ale lumii au arătat, că nu a fost niciodată un segment periferic, al educației în general. Dimpotrivă știm foarte bine din istorie că a jucat un rol central în formarea personalității tinerilor. De asemenea ar trebui să reconsiderăm procedurile de eliberare a scutirilor de educație fizică, scutirile mediacale și introducerea la nivelul programelor școlare și al sistemului de evaluare al unor mențiuni distincte referitoare la aceste situații.

Este evident necesară susținerea logistică și financiară, a activităților extracuriculare cu caracter sportiv, competiționale și necompetiționale de către administrația locală, și aș vrea să vă anunț că acum 2 zile ( n.r. 26 iulie 2016 ) la Palatul Parlamentului întro dezbatere (n.r.”Sportul – disciplina cheie pentru dezvoltarea personala”) pe care am avut-o și în care am participat deasemenea alături de doamna Ministru Lipă și de gloriile noastre sportive, domnul Iie Năstase și domnul Ion Țiriac am anunțat dorința noastră ca din această toamnă să implementăm acel program al curților deschise ale școlilor în care după terminarea programului școlar, la sfârșitul zilei și în mod special în zilele de sâmbătă și duminică, să lăsăm școala deschisă pentru toți copii, care vor să vină și să practice sporturi și să facă eduacție fizică. Sunt importante parteneriatele educaționale, între școală, comunitate, administrație locală și familie pentru a susține practicarea exercițiilor fizice de către tânăra generație. Și de asemenea cred că un aspect important care trebuie subliniat acela referitor la formarea și perfecționare specialiștilor în domeniul educației fizice, în domeniul sportului și al altor activități motrice.

Cred că o concluzie cel puțin intermediară care ar putea să fie și baza unei discuții ulterioare este acea că un criteriu al eficienței acestei legi și un criteriu al angajării noastre pentru a implementa aceste măsuri, ar fi cât de mult vom putea încuraja și cât de mult vom putea menține o cultură de masă în privința participării la activități fizice și competiții sportive cu o atragere din ce în ce mai mare a unui segment larg de populație. Acest deziderata ar trebui pus în contextul mai larg al unui parteneriat între autoritățile guvernului dar și sectorul privat și fără îndoială autoritățile administarției locale și organizațiile neguvernamentale.

Vă mulțumesc pentru atenție și voi fi extrem de interesat să particip la această dezbatere și să ne aducem contribuția prin intermediul Ministerului Educației Națioanle și al Cercetării Științifice.”

Sursa: https://www.privesc.eu/Arhiva/68289/Dezbaterea-publica–Sportul-in-Romania–Abordare-participativa-in-modificarea-si-completarea-Legii-nr–69-2000—Legea-educatiei-fizice-si-sportului-

Comments are closed.