INIȚIATIVĂ CIVICĂ

Municipiul BUCUREȘTI

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – http://www.prefecturabucuresti.ro/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – http://www.pmb.ro/

 

 PRIMĂRIA și CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 1 – CLIK AICI

 

CLIK AICIPRIMĂRIA și  CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

CLIK AICIPRIMĂRIA  și CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

 PRIMĂRIA  și CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 4 – CLIC AICI

 

 PRIMĂRIA  și CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 5 – CLIK AICI

 

 PRIMĂRIA  și CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 6 – CLIK AICI

 

ACTE NORMATIVE

1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaâiile de interes public CLIK -AICI

2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 CLIK-AICI

3. Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale CLIK-AICI

4. OG nr.35/2002 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale din 30.01.2002 CLIK – AICI

5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  CLIK-AICI

6. Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica CLIK-AICI

7. Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică CLIK-AICI

8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei CLIK-AICI

9. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor CLIC-AICI și pentru OG, CLIK-AICI

10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date CLIK-AICI

 11. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali CLIK- AICI

Sursa : www.lege5.ro

 

Comments are closed.