Europa, România, Asia, cultură şi civilizaţie

Informații despre proiect

            Proiectul “Europa, România, Asia, cultură şi civilizaţie”este derulat sub egida Asociației C.S.A.M.Olimpic în parteneriat cu Asociația România Multimedia – Centrul Cultural Educativ Virtual Internațional.

           În anul 2018, asociația este angajată în mod continuu, în materializarea inițiativei de cooperare, cu diferite instituții/organizații, în vederea continuării implementării proiectului în diferite comunități.

d.de karate și cultura

ENGLISH – The educational project aims to achieve a real and active partnership between institutes, family and local community, through involving and attracting of children, parents, teachers and specialists to participate in various cultural activities specific to Europe, Romania and Asia.

FRENCH – Le projet éducatif vise à réaliser un partenariat réel et actif entre instituts, la famille et la communauté locale, en impliquant et en attirant des enfants, des parents, des enseignants et des spécialistes pour participer à diverses activités culturelles spécifiques à l’Europe, la Roumanie et l’Asie.

ROMÂNĂ – Proiectul educațional ȋși propune realizarea unui parteneriat real și activ ȋntre școli, gradinițe, familie, ȋntre copii, părinți, cadre didactice și cadre specializate, prin implicarea şi atragerea lor ȋn activităţi culturale, specifice Europei, României şi Asiei, dublate de activități de mișcare, sportive.

activități cu domnul de karate

Mai multe despre proiect.

E.R.A. - Cultură și civilizatie ediția I

CAEM- ERA-2014

 

Proiectul a fost implementat pentru prima oară în anul 2014.

Proiectul a fost avizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti și inclus în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE MUNICIPALE 2014, nr.237/09.01.2014, domeniul cultural-artistic, cultură și civilizație, poziția nr.13.

ORGANIZATOR : Școala Gimnazială Nr. 88, sector 3, București, director Săndulescu Florentina

Coordonatori : Dincă Grațiela, profesor limba și literatura română, Cioacă Cristina, profesor limba franceză.

Prin familiarizarea copiilor cu tradițiile și cu obiceiurile diferitelor culturi și civilizații, prin implicarea lor ȋn activități menite să le stârnească interesul pentru interculturalitate și pentru prețuirea valorile universale, îndreptăm atenţia elevilor spre noi universuri culturale dar și de reflecție asupra propriilor valori culturale și artistice, precum și de consolidare a relațiilor cu comunitatea : profesori, elevi, părinți. Participarea la atelierele de lucru le va demonstra că pot fi la rândul lor creatorii unor lucrări originale, rodul gândirii şi al sensibilității deținute.

Şcoala, familia şi comunitatea pot face front comun pentru atingerea scopului primordial: contribuția la educația celor care au ȋn mâini viitorul.

Activităţile comune vor fi organizate ȋn şcoală, ȋn sala de sport, ȋn grădiniţă şi ȋn aer liber, sub forma spectacolelor, ȋn care copiii vor prezenta cultura, obiceiuri, tradiții și sărbători specifice spațiului român, francofon, nipon, vor pune ȋn scenă opere din literatura română, populară și cultă, (legende ale românilor, snoave, schițe), precum şi creații proprii, vor prezenta dansuri tradiționale (Căluşarii), vor cânta și vor interpreta cântece specifice sărbătorilor tradiționale, vor participa la excursii tematice şi vor vizita muzee, vor viziona filme, expoziții. În cadrul atelierelor de lucru, vor fi confecționate felicitări cu ocazia sărbătorilor (Crăciun, 1/8 Martie, Paşte, 1 Aprilie, Sărbătoarea Francofoniei), mărțișoare și vor decora ouă.

Pentru promovarea proiectului, se vor prezenta pe site-ul dedicat materiale foto/video cu activitățile desfășurate. Cele mai reprezentative acțiuni se vor promova ȋn cadrul platformei ,,Centrul Cultural Educativ Virtual”, proiect național avizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ce se poate vizualiza la secțiunea ,,Europa – România – Asia”. Părinții pot participa la teste de evaluare a cunoştințelor din domeniul cultural-artistic.

Înapoi la pagina PROIECTE – CLIC AICI

Comments are closed.