Surse de finanțare

Ministerul Tineretului şi Sportului

Monitorul Oficial nr. 0265 din 2017
Actul nr. 305 din 31 Martie 2017
Emitent: Ministerul Tineretului şi Sportului
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

Agenţia Naţională Pentru Romi

Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile – Agenția Națională pentru Romi, București, acordă finanțări nerambursabile pentru încurajarea societății civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome

În vigoare de la 22.03.2017

Agenţia Naţională Antidrog

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în cadrul Subprogramului II – “Promovarea programelor de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, în rândul populaţiei generale”

În vigoare de la 06.04.2017

Bugetul local al Sectorului 3

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Sector 3, Bucureşti, anunţă licitaţie de proiecte pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor: educative, de tineret şi sportive, pe anul 2017

În vigoare de la 12.04.2017

Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, acordă finanţări nerambursabile în anul 2017 pentru proiecte: educative, de tineret şi sportive, suma toatală alocată fiind de 1.500.000 lei

În vigoare de la 06.04.2017

ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile

PROGRAM ANUAL

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu sediul în Calea Dudeşti, nr.191, sector 3, Bucureşti, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice, pentru activităţi nonprofit de interes general.

Fondurile disponibile pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în anul 2017, sunt în sumă de 1.500.000 lei fiind alocate cu această destinaţie conform Hotărârii Coniliului Local al Sectorului 3, nr 78/29.03.2017. Fondurile menţionate anterior sunt disponibile astfel: 500.000 pentru proiecte educative, 500.000 pentru proiecte de tineret şi 500.000 pentru proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru Toţi.

Finanţările nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, vor fi alocate într-o singură etapă de selecţie, respectiv trimestrul al II-lea; în situaţia în care fondurile nu vor fi alocate în întregime într-o singură etapă de selecţie, se va organiza o a doua etapă în trimiestrul al III-lea al anului 2017.

ANUNȚ – FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în str. Calea Dudești, nr. 191, sector 3, București, anunță licitația de proiecte pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, pe anul 2017, în temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, art.20, alin (1). Suma aprobată pentru anul 2017 este de 1.500.000 lei și este disponibilă astfel: 500.000 lei pentru proiecte educative, 500.000 lei pentru proiecte de tineret și 500.000 lei pentru proiecte sportive, aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toți. Ghidul Solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017 se poate obține accesând site-ul www.primarie3.ro/anunturi sau electronic, de la adresa cultura@primarie3.ro. Data limită pentru depunerea proiectelor este 15 mai 2017, ora 10.00. Selecția și evaluarea proiectelor depuse se realizează în perioada 16 mai-30 mai 2017, iar comunicarea rezultatelor se face la data de 31 mai 2017. Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea VI, nr. 70 din 12 aprilie 2017

Erasmus +

Cerere de propuneri de proiecte „Erasmus +” , componenta Sport – CLIC AICI

https://sporttool.teamwork.fr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/sport/not-for-profit-events_en

http://www.erasmusplus.ro/cod-identificare-pic

Comments are closed.